Demokratisk Erhvervsnetværk

Til gavn og interesse for klima, verden og os medlemmer

Bestyrelsen

Anders Ehlers

Bestyrelsesmedlem

Anders Ehlers er advokat og arbejder primært i bestyrelsesarbejde, som strækker sig på tværs af både foreninger, selskaber, private virksomheder og fonde. I øvrigt er Anders medlem af et statsligt ankenævn. Anders har været engageret i arbejdet i Demokratisk Erhvervsnetværks i snart halvandet år. Et engagement som primært er båret af den demokratiske praksis Anders er opvokset i. Hans demokratiske udgangspunkt er at finde dels hos dr. theol Hal Koch og dels hos efterskoleforstander Jakob Andersen.

Andreas Pinstrup Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Andreas Pinstrup Jørgensen er uddannet i økonomisk sociologi fra Københavns Universitet og Yale University og udgiver senere på året en bog om nyt medarbejderdemokrati på Gyldendals forlag. Andreas sidder desuden i Merkur banks repræsentantskab og har tidligere bestredet bestyrelsesposter i bl.a. miljøorganisationen Verdens Skove. Andreas er medstifter af Demokratisk Erhvervsnetværk, fordi Andreas mener, at en af de afgørende veje til et harmonisk og stærkt samfund, er gennem en stærk fællesejet økonomisk sektor. Vi skal simpelthen eje mere i fællesskab.

Anissi Thorndal Abu-Ghazaleh

Bestyrelsesmedlem

Anissi Thorndal Abu-Ghazaleh er cand.mag i retorik og selvstændig kommunikationsrådgiver. Anissi arbejdsliv spænder fra konsulentopgaver i det store danske erhvervsliv over strategi for små virksomheder og til undervisning. Anissi sidder i bestyrelsen, fordi hun tror, at fællesskabets krav om indflydelse er vejen ud af den nuværende stilstand. Og fordi det kræver, at nogen kobler demokrati og indflydelse med økonomi og magt på en måde, der giver reel mulighed for konkret handling.

Frederikke Nayberg

Bestyrelsesmedlem

Frederikke Nayberg er kandidatstuderende i sociologi ved Københavns Universitet. Hun har desuden studeret ved Columbia University og beskæftiger sig med social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig byudvikling. Frederikke har været forperson for bestyrelsen i Studenterhuset i København, hvor hun bl.a. har været med til at grundlægge projektudviklingsforløbet Studenterhusets Problemknusere.

Hans Peter Hartsteen

Bestyrelsesmedlem

Hans Peter Hartsteen, Nørrebro, København er Cand.merc. fra CBS og arbejder i det daglige som selvstændig virksomhedsrådgiver og spildesigner. Siden 1993 har Hans Peter været bestyrelsesmedlem i mere end 20 forskellige organisationer; fx Frivillige ungdomsforeninger, andelsforeninger, anpartsvirksomheder, boligforeninger og holdingselskaber. Erfaringerne med især de frivillige foreninger har dannet min stålsatte overbevisning om, at frihed og fællesskab er de centrale forudsætninger for et godt liv.

Magnus Skovrind Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Magnus Skovrind Pedersen er til daglig konsulent og bestyrelsesmedlem i MP Pension samt valgt til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen, der ejer Tryg. Magnus ønsker at gøre de demokratiske virksomheder til stærkere interessevaretagere for deres medlemmer, styrke deres demokratiprocesser og tage ansvar for medlemmernes samfund og det miljø, de lever i.

Søren Nielsen-Gravholt

Bestyrelsesmedlem

Søren Nielsen-Gravholt er uddannet sociolog fra Københavns Universitet. Til daglig arbejder han som konsulent i det kooperative analysebureau Analyse & Tal. Søren har siddet i bestyrelsen i Demokratisk Erhvervsnetværk siden foreningens stiftelse i 2015. Sørens virke i Demokratisk Erhvervsnetværks bestyrelse er motiveret af en stolt tradition for at samle kræfter i demokratiske arbejdspladser, forsikringsinstitutioner og pensionskasser.

Tobias Bornakke Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Tobias Bornakke arbejder til dagligt i Analyse & Tal F.M.B.A. Han har en PhD i sociologi fra Københavns Universitet i digitale datakilder og hvordan disses fremkomst påvirker det sociale liv. Tobias er personlig suppleant for Ingrid Stage i MP pensions bestyrelse. Tobias har været med til at stifte Demokratisk Erhvervsnetværk og siddet i bestyrelsen siden netværket blev oprettet i 2015.

Demokratisk Erhvervsnetværk

OM DEN

Vi arbejder for at styrke de demokratiske strukturer i medlemsbaserede virksomheder og erhvervsorganisationer.

KONTAKT & INFO

Nannasgade 28
2200 København N
Telefon: +45 2856 3777
Mail: mail@demokratisk.dk
CVR: 37165395