Demokratisk Erhversnetværk

Til gavn og interesse for klima, verden og os medlemmer

Hvordan re-demokratiserer man pensionssektoren?

Hør Gitte Seeberg (WWF), Lars Koch (IBIS) og Magnus Skovrind (DEN, MP-pension og Tryghedsgruppen) give deres bud.

Demokratisk Erhvervsnetværk lanceres

Reception 14. April 14.00-16.00

Hvad gør vi

DENs formål er at fremme og styrke de demokratiske fundamenter i danske virksomheder og erhvervsorganisationer og derved bidrage til samfundsgavnlig vækst, sociale fremskridt og grøn omstilling.  Demokratisk Erhvervsnetværk virker især gennem vores netvæksgrupper der mødes to gange årligt for at udveksle erfaringer med at styrke demokratisk praksis og arbejde for samfundsgavnlige investeringer. DEN arbejder altså for at klæde vores medlemmer på til at løfte ledelsesfunktioners opgaver og derigennem varetage det særlige ansvar der medfølger deres position og tilslutning til DENs værdier. DEN ønsker endvidere at deltage i debatten om demokratisk virksomhedsledelse og samfundsgavnlige investeringer, og formidle erfaringer og informationer til den bredere offentlighed igennem offentlige arrangementer, debatter og presse.

OM DEN

Vi arbejder for at styrke de demokratiske strukturer i medlemsbaserede virksomheder og erhvervsorganisationer.

KONTAKT & INFO

Nannasgade 28
2200 København N
Telefon: +45 2856 3777
Mail: mail@demokratisk.dk
CVR: 37165395